04/04/2022

16691

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

I. NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

Đại học Đại Nam là trường đại học ứng dụng, phát triển theo định hướng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đa ngành, đa lĩnh vực linh hoạt theo yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

II. SỨ MỆNH

Đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền giáo dục nước nhà.

III. TẦM NHÌN

Trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người học.

IV. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Học để thay đổi

V. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục là thắp sáng.

VI. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Việc gì có hại đến người học dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm. Việc gì tốt cho người học thì hết lòng, hết sức.

VII. MỤC TIÊU

Tới năm 2027: quy mô đào tạo đạt 25.000 người học;

Tới năm 2037: quy mô đào tạo đạt 45.000 người học;

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Thứ nhất: Với sinh viên, phụ huynh

Đại học Đại Nam cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất; liên tục cải tiển chất lượng đào tạo để sinh viên, phụ huynh tin tưởng lựa chọn.

Thứ hai: Với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt

 Đại học Đại Nam không đánh giá cán bộ chủ chốt chỉ dựa vào học hàm, học vị mà chủ yếu dựa vào hiệu suất công việc.

Thứ ba: Với cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường

Đại học Đại Nam có trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chế độ lương – thưởng hợp lý, chế độ quản lý, bổ nhiệm công bằng, dựa trên năng lực thực tế.

Thứ tư: Với đất nước

 Đại học Đại Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Thứ năm: Với nhà đầu tư

 Đại học Đại Nam có trách nhiệm mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững cho các nhà đầu tư để tiếp tục đồng hành và xây dựng Đại học Đại Nam phát triển, trường tồn.

IX. GIÁ TRỊ CỐT LÕI VĂN HOÁ ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

1. Vì danh dự: Chính trực

Chính trực có nghĩa là luôn cư xử với người khác theo chuẩn mực đạo đức và trọng danh dự.

Hành vi then chốt CẦN LÀM tại Đại học Đại Nam (để phát triển đột phá, môi trường làm việc hạnh phúc):

 • Tôn trọng người khác;

 • Thẳng thắn, trung thực và công bằng;

 • Nhất quán giữa nói và làm;

 • Đúng giờ và hoàn thành công việc đúng hạn;

 • Thông báo kịp thời và nhận trách nhiệm, khắc phục toàn bộ hậu quả khi biết không giữ được lời hứa, cam kết.

Hành vi KHÔNG ĐƯỢC LÀM tại Đại học Đại Nam (vì trái với giá trị cốt lõi).

 • Xúc phạm, thiếu tôn trọng người khác;

 • Gian lận, thiếu công bằng;

 • Không làm đúng với những gì đã cam kết;

 • Trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi.

 • Gian lận, nói xấu sau lưng;

2.Vì người học: Tận tâm

Tận tâm là cố gắng hết khả năng, sức lực, tâm huyết, để hoàn thành công việc tốt nhất.

Hành vi then chốt CẦN LÀM tại Đại học Đại Nam (để phát triển đột phá, môi trường làm việc hạnh phúc):

 • Lắng nghe thấu hiểu người học;

 • Chủ động tư vấn, theo sát, kiên nhẫn hỗ trợ cho đến khi người học đạt được mục tiêu;

 • Sẵn sàng làm và làm đến cùng cả những việc ngoài phạm vi trách nhiệm để giúp người học đạt được mục tiêu;

 • Kiên quyết từ chối, ngăn chặn những việc có hại cho người học.

Hành vi KHÔNG ĐƯỢC LÀM làm tại Đại học Đại Nam:

 • Không lắng nghe, thấu hiểu người học;

 • Không tư vấn, hỗ trợ tận tình, gây khó khăn cho người học;

 • Có thái độ, hành vi nóng giận, thô lỗ, không đúng mực với người học.

3. Vì nhà trường: Không ngừng bứt phá

Là luôn đặt ra và chinh phục các mục tiêu thách thức đòi hỏi phải tìm tòi, áp dụng cách làm mới.

Hành vi then chốt CẦN LÀM tại Đại học Đại Nam (để phát triển bứt phá, môi trường làm việc hạnh phúc):

 • Đặt ra các mục tiêu có khát vọng và thách thức;

 • Đổi mới sáng tạo trong mọi hành động, mọi công việc;

 • Dũng cảm thừa nhận sai lầm;

 • Chủ động nhận trách nhiệm của bản thân khi thất bại;

 • Phân tích để tìm phương án tốt hơn sau khi thất bại.

Hành vi KHÔNG ĐƯỢC LÀM tại Đại học Đại Nam:

 • Thiếu ý chí, thiếu khát vọng trong công việc;

 • Từ chối xem xét và thử nghiệm những cách làm mới;

 • Trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi khi xảy ra sự cố;

 • Bỏ cuộc khi thử nghiệm phương án đầu tiên thất bại.

4. Vì đồng nghiệp: Sẵn sàng sẻ chia

Giáo dục là sự kết nối nên cần sẵn sàng chia sẻ, chủ động giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống.

Hành vi then chốt CẦN LÀM tại Đại học Đại Nam (để phát triển đột phá, tạo môi trường làm việc hạnh phúc):

 • Sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ tài nguyên giúp đồng nghiệp đạt được mục tiêu;

 • Sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu đồng nghiệp;

 • Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chia sẻ, kết nối.

Hành vi KHÔNG ĐƯỢC LÀM tại Đại học Đại Nam

 • Không hỗ trợ, không chia sẻ tài nguyên.

 • Ganh ghét, đố kỵ, cô lập đồng nghiệp. 

 • Trốn tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm.

5. Vì bản thân: Luôn học hỏi

Khiêm tốn, chủ động học hỏi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ xung quanh để nâng cao năng lực bản thân.

Hành vi then chốt CẦN LÀM tại Đại học Đại Nam (để phát triển đột phá, môi trường làm việc hạnh phúc):

 • Chủ động đọc sách, cập nhật thông tin nâng cao kiến thức;

 • Chủ động học hỏi từ đồng nghiệp và những người xung quanh;

 • Tham gia tích cực các khóa học, hội thảo liên quan đến công việc;

Hành vi KHÔNG ĐƯỢC LÀM tại Đại học Đại Nam:

 • An phận, không sẵn sàng đổi mới;

 • Trốn tránh tham gia các chương trình trao đổi, chia sẻ;

 • Không tiếp nhận, lắng nghe các góp ý và phản hồi.