16/05/2020

3875

Danh mục các phòng ban

 

STT

Tên phòng

Điện thoại

Địa chỉ

1

Phòng Tuyển Sinh

(024) 35577799 – Máy lẻ: 567, 666

Hotline: 096.159.5599 – 093.159.5599

Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

2

Phòng Đào tạo

(024) 35577799 – Máy lẻ: 217

Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

3

Phòng Quản lý sinh viên

(024) 35577799 – Máy lẻ: 220

- Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tầng 1, Tòa nhà 9 tầng, Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

4

Phòng Khảo thí

(024) 35577799 – Máy lẻ: 421

- Tầng 3, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tầng 4, Tòa nhà 9 tầng, Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

5

Phòng Tài chính kế toán

(024) 35577799 – Máy lẻ: 410

Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

6

Phòng Hành chính Quản trị

(024) 35577799 – Máy lẻ: 228

Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

7

Trung tâm đào tạo LT ngành Dược

(024) 35577799 – Máy lẻ: 407

Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

9

Văn phòng Khoa

(024) 35577799 – Máy lẻ: 450

Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

10 Ban Truyền Thông (024) 35577799 – Máy lẻ: 241 Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội