11/10/2018

7793

Hội đồng khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

1.     TS. Lê Đắc Sơn

 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên TGĐ Ngân hàng VP Bank.
 • Nguyên giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

2.   PGS. TS. Phan Trọng Phức

 • Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Đại học Đại Nam.
 • Viện trưởng Viện Sau Đại học Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên P.Viện trưởng, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Viện Đại học Mở Hà Nội.

3.  TSKH. Lê Xuân Nghĩa

 • Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
 • Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia.
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh doanh.

4.     TS. Võ Trí Thành

 • P.Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW (CIEM).
 • Chuyên gia tư vấn chính sách Kinh tế

5.     PGS.TS. Nguyễn Đình Tự

 • Trưởng ngành Tài chính Ngân hàng Khoa Sau Đại học Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
 • Nguyên TBT Tạp chí Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước.

6.     PGS.TS. Trần Đức Thảo

 • Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Ngân hàng.
 • Nguyên Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng.
 • Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Công nghệ Ngân hàng.

7.    TS. Vũ Đình Ánh

 • Viện Kinh tế Tài chính – Học viện Tài chính – Bộ Tài chính.
 • Chuyên gia Kinh tế.

8. TS. Lê Thị Xuân

 • Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên Trưởng khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng.

9.    PGS.TS. Lê Hùng Sơn

 • Giám đốc Trường Đào tạo Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

10.  TS. Phạm Hoài Bắc

 • Giám đốc Trường Đào tạo Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT (Agribank).