11/10/2018

7212

Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học và đội ngũ cố vấn của trường Đại học Đại Nam.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

1.     TS. Lê Đắc Sơn

 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên TGĐ Ngân hàng VP Bank.
 • Nguyên giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

2.   PGS. TS. Phan Trọng Phức

 • Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Đại học Đại Nam.
 • Viện trưởng Viện Sau Đại học Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên P.Viện trưởng, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Viện Đại học Mở Hà Nội.

3.  TSKH. Lê Xuân Nghĩa

 • Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
 • Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia.
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh doanh.

4.     TS. Võ Trí Thành

 • P.Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW (CIEM).
 • Chuyên gia tư vấn chính sách Kinh tế

5.     PGS.TS. Nguyễn Đình Tự

 • Trưởng ngành Tài chính Ngân hàng Khoa Sau Đại học Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
 • Nguyên TBT Tạp chí Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước.

6.     PGS.TS. Trần Đức Thảo

 • Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Ngân hàng.
 • Nguyên Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng.
 • Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Công nghệ Ngân hàng.

7.    TS. Vũ Đình Ánh

 • Viện Kinh tế Tài chính – Học viện Tài chính – Bộ Tài chính.
 • Chuyên gia Kinh tế.

8. TS. Lê Thị Xuân

 • Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Đại Nam.
 • Nguyên Trưởng khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng.

9.    PGS.TS. Lê Hùng Sơn

 • Giám đốc Trường Đào tạo Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

10.  TS. Phạm Hoài Bắc

 • Giám đốc Trường Đào tạo Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT (Agribank).