03/12/2023

20929

05 trách nhiệm của trường Đại học Đại Nam

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường công bố 5 trách nhiệm cốt yếu của Đại học Đại Nam đối với: Sinh viên, phụ huynh; Cán bộ chủ chốt; Cán bộ công nhân viên; Đất nước và xã hội; Các nhà đầu tư.

Trách nhiệm thứ nhất của chúng tôi là: Đại học Đại Nam phải là nơi cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất để phụ huynh và sinh viên thực sự tin tưởng, lựa chọn. Nhà trường phải liên tục cố gắng, cải tiến để cung cấp chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn đến người học.

Đại học Đại Nam cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt.

Trách nhiệm thứ hai của chúng tôi là: Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đại học Đại Nam phải là những người có tâm đức, có tài năng, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và năng lực giải quyết vấn đề. Đặc biệt, họ phải là những người thấu hiểu lẽ phải, thấu hiểu giá trị cốt lõi của Đại học Đại Nam để hành động. Không đánh giá cán bộ chỉ dựa vào học hàm học vị mà chủ yếu dựa vào hiệu quả công việc.

Lãnh đạo chủ chốt – cánh tay nối dài của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Nhà trường.

Trách nhiệm thứ ba của chúng tôi là: Trách nhiệm với những nhân sự đang làm việc tại Đại học Đại Nam; phải đảm bảo an toàn lao động, có chế độ lương hợp lý, chế độ quản lý công bằng, điều kiện làm việc chu toàn. Người lao động được đưa ra đề nghị và nói ra những điều chưa được hài lòng. Lãnh đạo quản lý các cấp phải có trình độ và được bổ nhiệm công bằng; phải có cơ hội thăng tiến cho những người có đủ điều kiện và phải được xem xét dựa trên nhân phẩm và năng lực của họ.

Môi trường làm việc năng động, hiện đại, sáng tạo, công bằng, phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn của mỗi nhân sự.

Trách nhiệm thứ tư của chúng tôi là: Đại học Đại Nam phải đóng vai trò như một công dân gương mẫu, có trách nhiệm với đất nước và cộng đồng; tham gia các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng… Đồng thời, làm cho cộng đồng quen thuộc và ủng hộ các hoạt động của trường Đại học Đại Nam.

Đa dạng các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hướng người học đến những giá trị của chân – thiện – mỹ.

Trách nhiệm thứ năm của chúng tôi là: Nhà trường phải có trách nhiệm với các nhà đầu tư, mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững cho các nhà đầu tư để tiếp tục đồng hành và xây dựng Đại học Đại Nam phát triển, trường tồn.

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam khẳng định: “Chúng tôi cam kết thực hiện 05 trách nhiệm trên với khả năng tốt nhất có thể trong từng giai đoạn. Đại học Đại Nam phải là một trường đại học thật đặc biệt trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam trong tương lai”.