17/07/2020

8855

Phòng Công tác Sinh viên

1. Chức năng

Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị Quản lý hành chính cơ sở của trường Đại học Đại Nam, có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác Quản lý sinh viên và Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ

 • Phối hợp với các phòng, khoa trong nhà trường: tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học. Giới thiệu ban cán sự lớp lâm thời. Quản lý sinh viên trên cơ sở dữ liệu hồ sơ sinh viên của Nhà trường.

 • Chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” vào đầu mỗi niên khóa và cuối khóa học.

 • Phối hợp với các Phòng, Khoa trong nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới, các lễ tổng kết, bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy.

 • Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tổng hợp báo cáo tình hình sinh viên cho Ban giám hiệu.

 • Phối hợp với các khoa, theo dõi đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của SV; phân loại SV cuối mỗi kỳ học, năm học và khóa học.

 • Tổ chức phong trào thi đua cho sinh viên; đề xuất hình thức khen thưởng sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện hoạt động phong trào và hình thức xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế.

 • Tổ chức đối thoại định kỳ giữa nhà trường với sinh viên, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoài giờ. Phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm và khảo sát nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường. Làm đầu mối kết nối với ban liên lạc cựu sinh viên và tổ chức các hoạt động gặp mặt của cựu sinh viên .

 • Là đầu mối thực hiện mô hình một cửa của Nhà trường, tiếp nhận giải quyết mọi thông tin thủ tục hành chính đối với sinh viên hệ chính quy của nhà trường.

 • Thường trực các hội đồng: khen thưởng và kỷ luật sinh viên, hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên…

 • Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị trật tự và an toàn đối với sinh viên, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên; phối hợp tổ chức triển khai  quản lý ngoại trú theo quy định.

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của nhà trường.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam giao phó.

3. Địa chỉ

 • Tầng 02 - Tòa GĐ2, Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại      : (024) 35577799 – Máy lẻ: 220