28/09/2018

30142

Ý nghĩa Thương hiệu: Trường Đại học Đại Nam

Thương hiệu của Trường Đại học Đại Nam được xây dựng dựa trên nền tảng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà Nhà trường đã đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, vừa phát triển vừa điều chỉnh, thương hiệu Đại học Đại Nam ngày càng được khẳng định vững mạnh hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chặng đường hơn 15 năm phát triển ghi dấu nhiều nỗ lực và thành công của Thầy trò Trường Đại học Đại Nam. Uy tín và thương hiệu của Nhà trường ngày càng được khẳng định vững chắc hơn, trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực được xã hội tin tưởng, đánh giá cao. Thương hiệu của Đại học Đại Nam được xây dựng trên nền tảng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà Nhà trường đã đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Trải qua các giai đoạn phát triển, quá trình rút kinh nghiệm, điều chỉnh, thương hiệu Đại học Đại Nam ngày càng lớn mạnh và được khẳng định vững chắc hơn.

Cụ thể:

I. Sứ mệnh

Trường Đại học Đại Nam được thành lập ngày 14/11/2007 theo quyết định 1535/ Ttg của Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đại học Đại Nam đã xác định là trường đại học ứng dụng, đào tạo đa ngành nghề.

Sứ mệnh của nhà trường là: “Đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt”.

II. Tầm nhìn

Đại học Đại Nam là lựa chọn đầu tiên của người học với các ngành đào tạo tại Nhà trường. Đại học Đại Nam lấy đào tạo về bảo vệ - chăm sóc sức khỏe, gồm các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng là trục đào tạo cốt lõi; chú trọng đầu tư phát triển, quốc tế hóa các ngành đào tạo có nhu cầu xã hội cao, như: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản…vv…

Mục tiêu đến năm 2030, trường Đại học Đại Nam trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy hàng đầu trong khối các trường đại học tại Việt Nam, để người học lựa chọn theo học ngành nghề mình yêu thích. Về nghiên cứu khoa học và công nghệ, đạt được những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Khoa học bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

III. Triết lý giáo dục

"Học để thay đổi” là triết lý giáo dục của nhà trường. Xã hội vận động và thay đổi không ngừng dưới sự tác động mạnh mẽ của tri thức. Khoa học công nghệ đang phát triển cực kì nhanh chóng, đòi hỏi mỗi người phải liên tục học tập để thích ứng vì cuộc sống mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. Học mọi lúc, học mọi nơi để có đủ kiến thức thay đổi tư duy, thay đổi cách làm việc và thay đổi cuộc đời.

IV. Giá trị cốt lõi

"Tích lũy niềm tin của xã hội"

- Chất lượng & hiệu quả: Chất lượng đào tạo tốt nhất phù hợp với chi phí đóng góp của người học. 

- Tận tụy & Cống hiến: Tinh thần tận tụy, cống hiến với sự đam mê công việc làm nên giá trị cao quý của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên Trường Đại học Đại Nam.

- Chính trực & tôn trọng: Trung thực, ngay thẳng trong chuyên môn nghiệp vụ và lối sống, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng pháp luật.

- Tài năng cá nhân & trí tuệ tập thể: Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công là trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể.

- Kế thừa & sáng tạo: Đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống.

Quan điểm phát triển

Phát triển bền vững trên nền tảng “ngôi nhà chung Đại học Đại nam”; Mỗi người vì mọi người – mọi người vì mỗi người là trách nhiệm và niềm hạnh phúc của từng thành viên Nhà trường. 

Khẩu hiệu lương tâm của cán bộ, giảng viên là: Việc gì làm hại đến người học dù là nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm; Việc gì tốt nhất đem lại cho ngươì học thì hết lòng, hết sức.

Trường Đại học Đại Nam