23/03/2020

39677

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

2. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

3. NGÀNH LUẬT KINH TẾ

4. NGÀNH KẾ TOÁN

5. NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. NGÀNH Y KHOA

2. NGÀNH DƯỢC HỌC

3. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

4. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

5. NGÀNH KẾ TOÁN

6. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7. NGÀNH LUẬT KINH TẾ

8. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

9. NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

10. NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

11. NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

12. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

13. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

14. NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

15. NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

16. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

17. NGÀNH XÂY DỰNG

18. NGÀNH KIẾN TRÚC

19. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

20. NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

21. NGÀNH QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

22. NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

23. NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

24. NGÀNH KINH TẾ SỐ

25. NGÀNH MARKETING

26. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

27. NGÀNH KINH TẾ

28. NGÀNH LUẬT

39. NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

30. NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

31. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

32. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

33. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

34. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN  VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ( CN CÔNG NGHỆ BÁN DẪN)

35. NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

36. NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

37. TÂM LÝ HỌC

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO TỪ XA

1. ĐÀO TẠO TỪ XA

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

1. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

2. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC