23/03/2020

10924

Báo cáo chuẩn đầu ra

STT

Ngành học

Chuẩn đầu ra

1 Y đa khoa Tải về

2

Dược học

Tải về

3

Điều dưỡng

Tải về

4

Quản trị kinh doanh

Tải về

5

Tài chính ngân hàng

Tải về

6

Kế toán

Tải về

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tải về

8

Luật kinh tế

Tải về

9

Công nghệ thông tin

Tải về

10

Kỹ thuật công trình xây dựng

Tải về

11

Kiến trúc

Tải về

12

Quan hệ công chúng

Tải về

13

Ngôn ngữ Anh

Tải về

14

Ngôn ngữ Trung

Tải về

15

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Tải về