Không Gian Học Thuật

Bài viết học thuật từ các Khoa
Lễ Bảo vệ Báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán DNU: Các báo cáo tốt nghiệp có thể áp dụng được ngay tại các doanh nghiệp
Khoa Kế toán

Lễ Bảo vệ Báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán DNU: Các báo cáo tốt nghiệp có thể áp dụng được ngay tại các doanh nghiệp

Đó là nhận định của TS. Trần Thế Nữ - Phó trưởng khoa Kế toán, trường Đại học kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Lễ bảo vệ Báo cáo tốt nghiệp trình độ đại học chính quy ngành Kế toán trường Đại học Đại Nam niên khoá 2018 – 2022.
Khoa Kế toán

Về Trường Đại Học Đại Nam

Đại học Đại Nam tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập
Thành Lập
2007
Sinh Viên Đã Và Đang Theo Học
30.000
Sinh Viên Có Việc Làm
Đúng Chuyên Ngành
90%