11/10/2018

20475

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu trường Đại học Đại Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Hiệu trưởng - Thầy Phạm Văn Hồng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; Xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; Hợp tác phát triển; Khoa học công nghệ; Thi đua khen thưởng; Thanh tra pháp chế; Là chủ tịch các hội đồng: Hội đồng khoa học và đào tạo; Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng tuyển dụng lao động.

PGS. TS Phạm Văn Hồng - Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển; Tạp chí Khoa học Đại Nam; Phòng Thanh tra Pháp chế; Khoa Quốc tế; Viện Đào tạo Quốc tế.

2. Phó Hiệu trưởng - Cô Cao Thị Hòa

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác Tài chính; Công tác Cán bộ; Công tác Cơ sở vật chất; Công tác Hành chính Quản trị; Công tác Dịch vụ; Công tác Truyền thông; Công tác Tuyển sinh; Công tác Phong trào. Là người phát ngôn chính thức của Trường.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường phân công.

Cô Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Hành chính Quản trị; Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Tuyển sinh; Ban Truyền thông; Đoàn Thanh niên.

3. Phó Hiệu trưởng - Cô Lê Thị Thanh Hương

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác đào tạo chính quy; Công tác đào tạo liên thông; Công tác đào tạo văn bằng 2 và các loại hình đào tạo khác; Công tác đối ngoại; Công tác sinh viên.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

TS. Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Khoa Y; Khoa Dược; Khoa Điều dưỡng; Trung tâm đào tạo liên tục ngành Dược; Trung tâm thực hành khối ngành sức khỏe; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Khoa học máy tính; Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô; Khoa Xây dựng - Kiến trúc.

4. Phó Hiệu trưởng - Thầy Đinh Quang Hùng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác Nội chính; Công tác khảo thí; Công tác đảm bảo chất lượng; Công tác chuyển đổi số. 

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

Thầy Đinh Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Chính trị - Quốc phòng - Thể chất; Khoa ngôn ngữ Anh; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc; Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung quốc; Khoa Truyền thông; Trung tâm phát triển chương trình đào tạo; Ban Chuyển đổi số.

5. Phó Hiệu trưởng - Cô Phạm Thị Liên

PGS. TS  Phạm Thị Liên - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác đào tạo sau đại học; Hội đồng Khoa học Khối ngành kinh tế.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Viện Đào tạo sau đại học; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Kế toán; Khoa Tài chính Ngân hàng; Khoa Luật; Khoa Du lịch; Khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số; Khoa Đào tạo và Phát triển kỹ năng mềm; Khoa Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng; Khoa Kinh tế và Marketing Thể thao.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

 

Trường Đại học Đại Nam