11/10/2018

12343

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu trường Đại học Đại Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Hiệu trưởng - PGS. TS Phạm Văn Hồng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác tổ chức cán bộ; Xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; Hợp tác phát triển; Khoa học công nghệ; Thi đua khen thưởng; Thanh tra pháp chế;  Là chủ tịch các hội đồng: Hội đồng khoa học và đào tạo; Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng tuyển dụng lao động.

PGS. TS Phạm Văn Hồng - Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển; Phòng Thanh tra Pháp chế; Viện Đào tạo sau đại học; và các Khoa thuộc khối Kinh tế gồm: Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Kế toán; Khoa Tài chính ngân hàng; Khoa Luật; Khoa Du lịch; Khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số; Khoa Đào tạo và Phát triển kỹ năng mềm; Khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Khoa Kinh tế và Marketing Thể thao.

2. Phó Hiệu trưởng - Cao Thị Hòa

Lĩnh vực công tác phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Công tác Tài chính; Công tác cơ sở vật chất toàn trường; Công tác Hành chính quản trị; Công tác Thư viện; Công tác Công nghệ Thông tin; Công tác dịch vụ; Công tác Truyền thông; Công tác Tuyển sinh; Công tác Sinh viên, Ban Phong trào; Công tác Cựu sinh viên.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

Cô Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Hành chính Quản trị (Văn thư, Hành chính, Quản lý tài sản, Thư viện, Y tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Ký túc xá, Bảo vệ, Tạp vụ, Sân vườn….); Ban Truyền thông; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Tuyển sinh; Đoàn Thanh niên.

3. Phó Hiệu trưởng - TS. Lê Thị Thanh Hương

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác đào tạo chính quy; Công tác đào tạo liên thông và các loại hình đào tạo khác; Công tác đào tạo sau đại học (Khối ngành sức khỏe); Công tác đối ngoại.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

TS. Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Y; Khoa Dược; Khoa Điều dưỡng; Trung tâm đào tạo liên tục ngành Dược; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Khoa học máy tính; Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô; Khoa Xây dựng-Kiến trúc.

4. Phó Hiệu trưởng - ThS. Đinh Quang Hùng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác khảo thí; Công tác đảm bảo chất lượng; Công tác Chuyển đổi số.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

Thầy Đinh Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Tạp Chí Khoa học; Khoa Lí luận chính trị; Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Khối Khoa học Xã hội Nhân văn gồm: Khoa ngôn ngữ Anh; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc; Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung quốc; Khoa Truyền thông; Ban Chuyển đổi số.

5. Phó Hiệu trưởng - PGS. TS Phan Trọng Phức

PGS. TS Phan Trọng Phức - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Lĩnh vực công tác phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác đào tạo tiến sĩ.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

 

Trường Đại học Đại Nam