11/10/2018

25209

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu trường Đại học Đại Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Hiệu trưởng - Thầy Phạm Văn Hồng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; Xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển Trường theo sự chỉ đạo của Hội đồng trường; Hợp tác phát triển; Nghiên cứu Khoa học; Thi đua khen thưởng; Thanh tra pháp chế; Chuyển đổi  số. 

Là chủ tịch các hội đồng: Hội đồng khoa học và đào tạo; Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng tuyển dụng lao động.

PGS. TS Phạm Văn Hồng - Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển; Tạp chí Khoa học Đại Nam; Phòng Thanh tra Pháp chế; Khoa Truyền thông; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung; Khoa Ngôn ngữ Anh, Khoa Tâm lý, Khoa Nghệ thuật Sáng tạo. 

2. Phó Hiệu trưởng - Cô Cao Thị Hòa

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác Tài chính; Công tác Cán bộ; Công tác Cơ sở vật chất; Công tác Hành chính Quản trị; Công tác Dịch vụ; Công tác Truyền thông; Công tác Phong trào. Là người phát ngôn chính thức của Trường.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

Cô Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Hành chính Quản trị; Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Tuyển sinh; Trung tâm Việc làm và khởi nghiệp sinh viên; Ban Truyền thông; Đoàn Thanh niên; Khoa Chính trị - Quốc phhòng - Thể chất (gọi tắt là Khoa Chính Quốc Thể); Khoa Đào tạo và Phát triển kỹ năng mềm. 

3. Phó Hiệu trưởng - Cô Lê Thị Thanh Hương

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác đào tạo (bao gồm đào tạo chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng 2); Công tác khảo thí; Công tác sinh viên; Công tác đối ngoại.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

TS. Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo; Phòng Khảo thí; Phòng Công tác sinh viên; Khoa Y; Khoa Dược; Khoa Điều dưỡng; Trung tâm đào tạo liên tục ngành Dược; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô; Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng; Khoa Xây dựng - Kiến trúc; Trung tâm thực hành khối ngành Sức khỏe; Khoa Công nghệ Sinh học; Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử; Khoa Công nghệ Bán dẫn.

4. Phó Hiệu trưởng - Thầy Đinh Quang Hùng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác phát triển chương trình đào tạo; Công tác đảm bảo chất lượng; Công tác kiểm định.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

Thầy Đinh Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng; Trung tâm phát triển chương trình đào tạo.

5. Phó Hiệu trưởng - Cô Phạm Thị Liên

PGS. TS  Phạm Thị Liên - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Lĩnh vực công tác phụ trách: Hội đồng Khoa học Khối ngành kinh tế.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

6. Phó Hiệu trưởng - Thầy Đỗ Anh Tài

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác đào tạo từ xa; Công tác đào tạo sau đại học; Công tác đào tạo quốc tế. 

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

PGS, TS. Đỗ Anh Tài - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Viện Đào tạo Sau đại học; Viện đào tạo quốc tế; Khoa Kế toán; Khoa Tài chính Ngân hàng; Khoa Luật; Khoa Du lịch; Khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số; Khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Khoa Quốc tế; Trung tâm đào tạo từ xa.

Trường Đại học Đại Nam