11/10/2018

14359

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu trường Đại học Đại Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Hiệu trưởng - PGS. TS Phạm Văn Hồng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác tổ chức cán bộ; Xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; Hợp tác phát triển; Khoa học công nghệ; Thi đua khen thưởng; Thanh tra pháp chế;  Là chủ tịch các hội đồng: Hội đồng khoa học và đào tạo; Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng tuyển dụng lao động.

PGS. TS Phạm Văn Hồng - Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển; Phòng Thanh tra Pháp chế; Viện Đào tạo sau đại học; và các Khoa thuộc khối Kinh tế gồm: Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Kế toán; Khoa Tài chính ngân hàng; Khoa Luật; Khoa Du lịch; Khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số; Khoa Đào tạo và Phát triển kỹ năng mềm; Khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Khoa Kinh tế và Marketing Thể thao.

2. Phó Hiệu trưởng - Cao Thị Hòa

Lĩnh vực công tác phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Công tác Tài chính; Công tác cơ sở vật chất toàn trường; Công tác Hành chính quản trị; Công tác Thư viện; Công tác Công nghệ Thông tin; Công tác dịch vụ; Công tác Truyền thông; Công tác Tuyển sinh; Công tác Sinh viên, Ban Phong trào; Công tác Cựu sinh viên.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

Cô Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Hành chính Quản trị (Văn thư, Hành chính, Quản lý tài sản, Thư viện, Y tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Ký túc xá, Bảo vệ, Tạp vụ, Sân vườn….); Ban Truyền thông; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Tuyển sinh; Đoàn Thanh niên.

3. Phó Hiệu trưởng - TS. Lê Thị Thanh Hương

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác đào tạo chính quy; Công tác đào tạo liên thông và các loại hình đào tạo khác; Công tác đào tạo sau đại học (Khối ngành sức khỏe); Công tác đối ngoại.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

TS. Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Y; Khoa Dược; Khoa Điều dưỡng; Trung tâm đào tạo liên tục ngành Dược; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Khoa học máy tính; Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô; Khoa Xây dựng-Kiến trúc.

4. Phó Hiệu trưởng - ThS. Đinh Quang Hùng

Lĩnh vực công tác phụ trách: Công tác khảo thí; Công tác đảm bảo chất lượng; Công tác Chuyển đổi số.

Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

Thầy Đinh Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Tạp Chí Khoa học; Khoa Lí luận chính trị; Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Khối Khoa học Xã hội Nhân văn gồm: Khoa ngôn ngữ Anh; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc; Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung quốc; Khoa Truyền thông; Ban Chuyển đổi số.

5. Phó Hiệu trưởng - PGS. TS Phạm Thị Liên

PGS. TS  Phạm Thị Liên - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam.

Lĩnh vực công tác phụ trách: Thực hiện các công việc khác do Hội đồng Trường và Hiệu trưởng phân công.

 

Trường Đại học Đại Nam