30/05/2019

938

THÔNG BÁO: Lễ trao bằng cho học viên hệ cao học năm 2019 - đợt 2

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ cao học, năm 2019 - đợt 2 như sau