21/09/2020

787

Đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam đã khẳng định chỗ đứng của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo bằng việc tiếp tục nâng cao trình độ đào tạo Luật kinh tế. Từ tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét duyệt cho Trường Đại học Đại Nam được quyền tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế theo định hướng ứng dụng, căn cứ vào các điều kiện, năng lực đảm bảo cho việc đào tạo của Nhà trường.

ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Một lần nữa, Trường Đại học Đại Nam đã khẳng định chỗ đứng của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo bằng việc tiếp tục nâng cao trình độ đào tạo Luật kinh tế. Từ tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét duyệt cho Trường Đại học Đại Nam được quyền tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế theo định hướng ứng dụng, căn cứ vào các điều kiện, năng lực đảm bảo cho việc đào tạo của Nhà trường.

Hiện nay, các nguồn lực nội tại của Nhà trường như tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý luôn được quan tâm đầu tư, bổ sung, nâng cao trình độ cả về số lượng và chất lượng.

Trong hoạt động đào tạo, cùng với việc xây dựng chương trình chuẩn Luật kinh tế, Nhà trường chú trọng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp nội dung học phần vững về lý luận, sát về thực tiễn, giúp củng cố vững chắc công việc chuyên môn và phát triển sự nghiệp cho người học.

Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ trở thành những chuyên gia về Luật kinh tế, có thể đảm đương công việc liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các vấn đề về đầu tư kinh doanh, giúp chủ thể thực hiện đúng, đầy đủ pháp luật, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Người học cũng được bổ sung, nâng cao năng lực công tác, kể cả ở các cơ quan trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, các đoàn thể), các tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực kinh tê (doanh nghiệp và các tổ chức khác…) cũng như có thể làm cán bộ giảng dạy ở các trường, viện, học viện, các tổ chức có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, truyền đạt kiến thức… và có thể tiếp tục nghiên cứu ở bậc đào tạo Tiến sĩ.

- Về thời gian đào tạo: Tổng thời gian đào tạo của chương trình là 1,5 – 2 năm năm theo hình thức đào tạo tập trung.

- Quy mô đào tạo: Năm học 2020 - 2021 (khóa I): Dự kiến tuyển sinh 30 học viên.

- Địa chỉ liên hệ:

+ Cơ sở 1: số 01, Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

+ Cơ sở 2: số 56, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 0243.557.7799        - FAX: 0243.557.8759

+ Hotline: 0961.921269

+ Email: tuyensinhsdh@dainam.edu.vn

+ Website: http://dainam.edu.vn/vi/vien-sau-dai-hoc