11/09/2019

959

Quy định miễn học, miễn thi học phần tiếng Anh đào tạo trình độ Thạc sĩ khối không chuyên

Học viên được miễn học, miễn thi học phần Tiếng Anh đào tạo trình độ Thạc sĩ nếu đáp ứng những yêu cầu sau:

Quyết định miễn học, miễn thi học phần tiếng Anh: XEM TẠI ĐÂY