02/04/2023

53

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của 4 chương trình đào tạo ngành Dược học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành

Ngày 16/03/2023, Trung Tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận 4 chương trình đào tạo Ngành Dược học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Đại Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận kiểm định chất lượng ban hành.