23/04/2024

117

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của 4 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Trung Quốc, Tài chính Ngân hàng

Ngày 08/04/2024, Trung Tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận 4 chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Trung Quốc, Tài chính - Ngân hàng  của Trường Đại học Đại Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận kiểm định chất lượng ban hành.