12/08/2023

697

Công khai báo cáo Tự đánh giá các Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023

Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học năm 2023 của Trường Đại học Đại Nam theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Đại Nam công bố công khai Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ công chúng và Tài chính ngân hàng đến các bên liên quan trong và ngoài Trường Đại học Đại Nam.

Việc công khai dự thảo các Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo sẽ giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận Báo cáo tự đánh giá một cách chính thức; giúp Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc đánh giá chất lượng năm 2023.

Thời gian đóng góp ý kiến của các bên liên quan bắt đầu từ ngày 14/8/2023 đến hết ngày 9/9/2023.

Các góp ý xin gửi về: Phòng Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng 308, tầng 3 tòa nhà Central Building (Số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội)

- Email: dambaochatluong@dainam.edu.vn

Hội đồng tự đánh giá các Chương trình đào tạo trình độ đại học và Trường Đại học Đại Nam trân trọng tất cả sự đóng góp của Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Trân trọng cám ơn./.

Danh mục Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo:

STT Tên chương trình Báo cáo tự đánh giá
1 Công nghệ thông tin Báo cáo TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin
2 Quan hệ công chúng Báo cáo TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Quan hệ Công chúng
3 Ngôn ngữ Trung Quốc Báo cáo TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
4 Tài chính ngân hàng Báo cáo TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng