23/11/2020

1549

Biểu mẫu vay vốn tín dụng sinh viên

Download Biểu mẫu vay vốn tín dụng của sinh viên TẠI ĐÂY

Quy trình: Sinh viên tải mẫu văn bản, điền đầy đủ thông tin và nộp tại bộ phận một cửa (Phòng Công tác sinh viên) để được giải quyết, bộ phận một cửa thông báo kết quả cho sinh viên.