21/09/2020

873

Thực tập trong chương trình đào tạo thạc sĩ – Nên hay không?

Thực tập có thể củng cố trình độ của người học thạc sĩ. Hiện nay, một số chương trình đào tạo sau đại học coi thực tập là bắt buộc, yêu cầu người học phải sắp xếp và hoàn thành một kỳ thực tập phù hợp với kinh nghiệm và công việc của chính họ. Theo UChi ChicagoGRAD, thực tập khi học thạc sĩ sẽ giúp cho người học có thêm kinh nghiệm và sự kết nối rộng lớn hơn.

THỰC TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ – NÊN HAY KHÔNG?

Bởi: Chron Contributor, cập nhật ngày 11/8/2020

Thực tập có thể củng cố trình độ của người học thạc sĩ. Hiện nay, một số chương trình đào tạo sau đại học coi thực tập là bắt buộc, yêu cầu người học phải sắp xếp và hoàn thành một kỳ thực tập phù hợp với kinh nghiệm và công việc của chính họ. Theo UChi ChicagoGRAD, thực tập khi học thạc sĩ sẽ giúp cho người học có thêm kinh nghiệm và sự kết nối rộng lớn hơn.

Thực tập được tính tín chỉ

Nếu có thể, chương trình đào tạo nên sắp xếp một kỳ thực tập được tính tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ. Người học cần trao đổi với cố vấn học tập về các lựa chọn của họ. Cố vấn học tập thường có những mối liên hệ mà học viên có thể tận dụng được hoặc họ sẽ biết về những công việc thực tập đã mang lại hiệu quả tốt đối với những học viên trước để tư vấn cho người học sau. Cố vấn của bạn cũng có thể thảo luận về thời điểm tốt nhất để triển khai thực tập và cách để làm cho việc thực tập phù hợp với kế hoạch học tập của học viên.

Thực tập hè

Kỳ thực tập hè là một cách để triển khai việc thực tập. Nhiều công ty tuyển dụng thực tập sinh vào mùa hè, bởi đây là thời điểm dễ dàng nhất để tìm người. Đối với người học, thì việc tham gia thực tập vào hè sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học tập của chương trình đào tạo. Đây là một cách thức tốt cho những học viên lo lắng về việc tốt nghiệp đúng hạn hoặc những người muốn hoàn thành khóa thực tập ở một địa điểm khác.

Thực tập bắt buộc

Nếu chương trình đào tạo thạc sĩ yêu cầu phải có thực tập thì lịch trình của người học nên được lập kế hoạch với điều này. Việc thực tập cũng sẽ được tính tín chỉ vào chương trình đào tạo chung của người học. Một số chương trình thậm chí còn cho người học tùy chọn là sẽ hoàn thành một kỳ thực tập thay vì làm luận văn.

Không cho phép

Một số chương trình thạc sĩ chuyên sâu hoặc ngắn hạn thường không không thiết kế học phần thực tập hoặc chương trình đồng thời khác. Điều này thường có khi khối lượng chương trình học nặng và sinh viên cũng phải hoàn thành một bài thực hành hoặc giám sát trong nghề. Tuy nhiên, nếu người thực sự muốn thực tập, thì vẫn có thể thử làm trước đó.

Nguồn: https://work.chron.com/can-internships-working-masters-degree-11976.html