02/02/2016

5237

Thắc mắc về điểm

Sinh viên đến Khoa chủ quản → Khoa giải đáp kịp thời cho sinh viên → Khoa chuyển mẫu biểu 08 ĐT/QTMC về phòng Đào tạo

Sinh viên đến Khoa chủ quản → Khoa giải đáp kịp thời cho sinh viên → Khoa chuyển mẫu biểu 08 ĐT/QTMC về phòng Đào tạo

Link download: ĐƠN XIN XÁC NHẬN