02/02/2016

4462

Gia đình sinh viên xin rút học phí theo quyết định thôi học

- Gia đình sinh viên nộp giấy tờ liên phòng Đào tạo (56 Vũ Trọng Phụng) - Gia đình sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán

- Gia đình sinh viên nộp giấy tờ liên phòng Đào tạo (56 Vũ Trọng Phụng)

- Gia đình sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán

Link download: GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ