23/02/2024

299

Xuất bản Kỷ yếu hội thảo quốc tế - Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển Fintech tại Việt Nam

Trường Đại học Đại Nam, Khoa Tài chính - Ngân hàng kết hợp cùng Đại học Asia (Asia University) xuất bản cuốn "Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển Fintech tại Việt Nam". Đây không chỉ là một sự kiện khoa học mà còn là niềm tự hào cho cộng đồng nghiên cứu và sự phát triển của ngành Fintech tại Việt Nam. 

Xem toàn văn Kỷ yếu: TẠI ĐÂY

Kỷ yếu hội thảo quốc tế gồm 90 bài viết khoa học, trong đó có 50 bài viết bằng tiếng Anh và 40 bài bằng tiếng Việt. Kỷ yếu là một hợp tuyển đầy đủ chất lượng và đa dạng các kiến thức, nghiên cứu và ý kiến chuyên gia cả trong và ngoài nước. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng và đóng góp của đội ngũ nhà khoa học, cả trong và ngoài nước, những người đã chung tay đưa Fintech tại Việt Nam lên một tầm cao mới.

Kỷ yếu gồm 3 phần chính:

Phần 1 - Các nghiên cứu cơ bản về phát triển Fintech

Phần này tập trung vào những nghiên cứu cơ bản, chia sẻ kiến thức sâu rộng về phát triển Fintech. Tại đây những thông tin mới nhất và ý tưởng sáng tạo về các khía cạnh cơ bản của ngành công nghệ tài chính được đề cập.

Phần 2 - Hoàn thiện về thể chế và chính sách

Tính hoàn thiện của hệ sinh thái Fintech không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở thể chế và chính sách. Phần này tổng hợp các bài viết nghiên cứu về cách cải thiện và hoàn thiện hệ thống quy định, giải pháp giúp Fintech phát triển mạnh mẽ hơn trong môi trường kinh doanh và pháp lý.

Phần 3 - Khai thác tiềm năng và khơi thông động lực phát triển của Fintech tại Việt Nam

Phần này tập trung vào các bài viết đại diện, đi sâu vào việc khai thác, kích thích nguồn lực, tiềm năng và khơi thông động lực sáng tạo, giúp Fintech tại Việt Nam phát triển bền vững và đồng đều.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế không chỉ là một sự kiện khoa học mà còn là biểu tượng đại diện cho sự hoàn thiện hệ sinh thái phát triển Fintech tại Việt Nam. Những kiến thức và công trình nghiên cứu trong kỷ yếu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và định hình tương lai của ngành công nghệ tài chính.

Kỷ yếu cũng là nơi ghi lại những chia sẻ quan trọng, từ đó góp phần vào sự phồn thịnh của ngành Fintech tại Việt Nam, bắt kịp với xu thế và sự phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý nhà tài trợ, nhà đồng hành: Tập đoàn Goldsun, Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam – Casumina, KeyPerson Academy, Công ty cổ phần dịch vụ T-VAN Hilo, Công ty Cổ phần Thông tin tín dụng Fintech Việt Nam (FCBV), Tạp chí Ngân hàng, TheLEADER đã hỗ trợ và chia sẻ trong suốt quá trình diễn ra hội thảo khoa học quốc tế và xuất bản kỷ yếu hội thảo.

Kỷ yếu hội thảo quốc tế - Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển Fintech tại Việt Nam

  • Tên tác giả: Trường ĐH Đại Nam - Khoa Tài chính - Ngân hàng; ASIA University
  • Số xác nhận đăng ký xuất bản: 4117-2023/CXBIPH/02-99/TC ngày 16/11/2023
  • Số quyết định xuất bản: 355/QĐ-NXBTC ngày 28/11/2023
  • Tiêu chuẩn quốc tế: ISBN: 978-604-79-4107-0

Xem toàn văn Kỷ yếu: TẠI ĐÂY