10/07/2020

5164

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên các ngành

Căn cứ vào kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Đại Nam có nhu cầu tuyển dụng giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ nhiều chuyên ngành.