Không Gian Học Thuật

Bài viết học thuật từ các Khoa
Truyền thông – ngành thời thượng và những lý do làm nên “đẳng cấp” của khoa Truyền thông Trường Đại học Đại Nam
Khoa Truyền thông

news Truyền thông – ngành thời thượng và những lý do làm nên “đẳng cấp” của khoa Truyền thông Trường Đại học Đại Nam

Chương trình đào tạo, môi trường học tập, giá trị bằng cấp, cơ hội việc làm, xu hướng nghề nghiệp tương lai, cơ hội học tập nâng cao trình độ… là những băn khoăn, thắc mắc của các bạn trẻ trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề.
Khoa Truyền thông

Về Trường Đại Học Đại Nam

Đại học Đại Nam tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập
Thành Lập
2007
Sinh Viên Đã Và Đang Theo Học
25.000
Sinh Viên Có Việc Làm
Đúng Chuyên Ngành
90%