05/04/2021

189

Rác thải nhựa đang “hủy diệt” sự sống của nhân loại như thế nào?

Mỗi năm, thế giới thải ra 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần 1/3 số túi nilon con người thải ra không được thu gom và xử lý. Hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa đang tích tụ trên Trái đất. Tính trung bình, mỗi phút thế giới thiêu thụ 1 triệu chai nhựa… Rác thải nhựa và túi nilon thải ra môi trường đang tăng lên theo cấp số nhân. Chúng đang từng ngày, từng giờ tàn phá, hủy diệt môi trường sống của con người và cả thế giới động vật đặc biệt là sinh vật biển.

Những con số thống kê nêu trên có thể chẳng khiến mấy người giất mình lo sợ bởi ai cũng nghĩ nó còn xa vời, nó “chừa mình” ra.

Thế nhưng, mỗi ngày Việt Nam có gần 400 người chết vì ung thư; đại dương xanh bị ô nhiễm, hàng nghìn loài sinh vật biển đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì rác thải nhựa.

Môi trường sống trên Trái Đất đang reo những hồi chuông báo động đỏ về thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa.

Chúng ta chỉ mất 1 giây để vứt bỏ nhưng rác thải nhựa và túi nilon cần đến hàng trăm năm để phân hủy. Hậu quả của chúng với môi trường thực sự khủng khiếp.

Nếu không kịp thời hành động, rác thải nhựa và túi nilon sẽ phá hủy hoàn toàn Trái đất và cuộc sống của con người.