04/02/2020

14309

Chủ tịch Trường ĐH Đại Nam: Lợi ích của người học phải được đặt lên hàng đầu

“Việc gì làm hại đến người học dù là nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm; Việc gì tốt nhất cho ngươì học thì hết lòng, hết sức”. Đó là khẩu hiệu lương tâm được thấm nhuần trong từng cán bộ, giảng viên và nhân viên; là “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động giúp Trường ĐH Đại Nam khẳng định uy tín, thương hiệu trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thương hiệu của ĐH Đại Nam được xây dựng dựa trên nền tảng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà Nhà trường đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động, vừa phát triển vừa điều chỉnh, nền tảng đó đã giúp ĐH Đại Nam kiên định với mục tiêu đặt lợi ích của người học lên hàng đầu và đưa uy tín, thương hiệu của trường ngày càng phát triển vững mạnh hơn.
“Việc gì làm hại đến người học dù là nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm; Việc gì tốt nhất cho ngươì học thì hết lòng, hết sức”. Đó là khẩu hiệu lương tâm được thấm nhuần trong từng cán bộ, giảng viên và nhân viên; là “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động giúp Trường ĐH Đại Nam khẳng định uy tín, thương hiệu trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thương hiệu của ĐH Đại Nam được xây dựng dựa trên nền tảng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà Nhà trường đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động, vừa phát triển vừa điều chỉnh, nền tảng đó đã giúp ĐH Đại Nam kiên định với mục tiêu đặt lợi ích của người học lên hàng đầu và đưa uy tín, thương hiệu của trường ngày càng phát triển vững mạnh hơn.
 
Trường ĐH Đại Nam là trường đại học ngoài công lập thứ 23 trong tổng số 60 trường đại học ngoài công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và là trường đại học thứ 8 được công nhận theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới của Bộ GD&ĐT.

Chia sẻ với chúng tôi về sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam cho biết: “Trường ĐH Đại Nam xác định sứ mệnh cung cấp kiến thức cho người học phát triển toàn diện, đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Thầy và trò tận tụy cống hiến, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Về tầm nhìn, Trường ĐH Đại Nam là trường đại học cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành nghề với trục đào tạo cốt lõi là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhà trường phát triển theo định hướng ứng dụng. Đến năm 2025, ĐH Đại Nam trở thành: Địa chỉ đào tạo được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo“học tập gắn liền với thực tiễn cuộc sống”;  Đạt được những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cộng đồng…”

Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, sứ mệnh, tầm nhìn của Trường ĐH Đại Nam luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các giai đoạn phát triển của Nhà trường, giúp mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên xác định rõ hơn sứ mệnh của mình khi đứng trong hàng ngũ ĐH Đại Nam.

Không chỉ xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn cho từng giai đoạn phát triển, Trường ĐH Đại Nam còn xây dựng triết lý giáo dục hiện đại. “Học để thay đổi” là triết lý giáo dục của ĐH Đại Nam. Xã hội đang vận động và thay đổi không ngừng dưới sự tác động mạnh mẽ của tri thức. Khoa học công nghệ đang phát triển cực kỳ nhanh chóng, đòi hỏi mỗi người phải liên tục học tập để thích ứng vì cuộc sống mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. Học mọi lúc, học mọi nơi để có đủ kiến thức thay đổi tư duy, thay đổi cách làm việc và thay đổi cuộc đời…”, TS. Lê Đắc Sơn chia sẻ.
 
Cũng theo TS. Lê Đắc Sơn “Tích lũy niềm tin của xã hội” là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của Trường ĐH Đại Nam. Nhà trường tích lũy niềm tin của xã hội dựa trên chất lượng và hiệu quả (chất lượng đào tạo tốt nhất phù hợp với chi phí đóng góp của người học); sự tận tụy và cống hiến (tinh thần tận tụy, cống hiến với sự đam mê công việc làm nên giá trị cao quý của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên Trường ĐH Đại Nam); sự chính trực và tôn trọng (trung thực, ngay thẳng trong chuyên môn nghiệp vụ và lối sống, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng pháp luật); tài năng cá nhân và trí tuệ tập thể (mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công là trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể); sự kế thừa và sáng tạo (đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống).

Người đứng đầu Trường ĐH Đại Nam chia sẻ thêm quan điểm phát triển của ĐH Đại Nam phát triển bền vững trên nền tảng “ngôi nhà chung ĐH Đại Nam”; Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người là trách nhiệm và niềm hạnh phúc của từng thành viên Nhà trường. 

Được biết, năm học 2020-2021, Trường ĐH Đại Nam tuyển sinh 15 ngành học ở 4 khối gồm: Khối Kinh tế (Tài chính - Ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; Quản trị Du lịch và lữ hành);  Khối Kỹ thuật ( Xây dựng; Kiến trúc; Công nghệ Thông tin); Khối Sức khỏe (Dược sỹ Đại Học, Điều dưỡng, Y khoa); Khối Khoa học Xã hội & Nhân văn (Quan hệ công chúng và Truyền thông; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật Bản).

 
Thu Hòe