10/06/2020

460

Quy trình tuyển sinh đầu vào thạc sĩ

Việc tuyển sinh đầu vào các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Đại Nam bao gồm các bước sau.

QUY TRÌNH TUYỂN SINH ĐẦU VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ