05/08/2022

812

Tuần lễ tập huấn cán bộ, giảng viên và nhân viên năm học mới 2022 – 2023: Hội tụ “trí – lực” tập thể để đi xa và phát triển bền vững

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên và nhân viên là hoạt động thường niên của trường Đại học Đại Nam nhằm xây dựng – phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, nhiệt huyết để thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới. Năm nay, tuần lễ tập huấn diễn ra từ ngày 2 – 12/8 với 7 chuyên đề lớn, thu hút sự quan tâm tham gia của 800 cán bộ, giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Tuần lễ tập huấn cán bộ, giảng viên và nhân viên đầu năm học là hoạt động sinh hoạt chuyên môn thường niên của trường Đại học Đại Nam.

7 chuyên đề được chia sẻ trong tuần lễ tập huấn cán bộ, giảng viên và nhân viên đầu năm học 2022 -2023 của Đại học Đại Nam gồm:  

1. Chiến lược xây dựng và phát triển Trường giai đoạn 2022 – 2023;

2. Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 và một số nguyên tắc trong quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu;

3. Một số vấn đề về nội quy lao động, văn hóa làm việc và định hướng công tác truyền thông, tuyển sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023;

4. Một số vấn đề cốt yếu trong công tác quản lý đào tạo năm học 2022 – 2023;

5. Phương pháp và Công nghệ dạy học 4.0;

6. Sự học và Đại học trong bối cảnh mới;

7. Mô hình Đại học đổi mới sáng tạo và Xếp hạng giáo dục đại học: Xu hướng ở Việt Nam và thế giới.

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường trực tiếp chia sẻ về Chiến lược phát triển của Đại học Đại Nam giai đoạn 2022 – 2030.

Mở đầu Tuần lễ tập huấn, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam đã trực tiếp chia sẻ về chiến lược phát triển và những chính sách hành động của Nhà trường trong giai đoạn mới. Cụ thể: Giai đoạn 2022 – 2030 là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt của giáo dục đại học Việt Nam, Đại học Đại Nam cần phải tái cấu trúc để tồn tại, phát triển trong giai đoạn mới.

Với chuyên đề Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023, PGS, TS. Phạm Văn Hồng – Hiệu trưởng đã chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội và thách thức của trường Đại học Đại Nam trong giai đoạn mới. Từ đó đưa ra giải pháp cụ thể cho từng vấn đề, từ chương trình đào tạo, giáo trình – tài liệu học tập, hợp tác đào tạo doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học,… đến hệ thống quản trị, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên.

PGS, TS. Phạm Văn Hồng – Hiệu trưởng trưởng Đại học Đại Nam chia sẻ về kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023.

Đồng thời, PGS, TS. Phạm Văn Hồng chỉ đạo nhanh chóng kiện toàn Bộ quy tắc ứng xử, bộ nhận diện thương hiệu Đại học Đại Nam. Trong đó, Hiệu trưởng nhấn mạnh quy tắc chuẩn mực của người Đại Nam phải có “Thực”. Đó là: Thực dạy – thực học – thực thi – thực lực – thực làm – thực giá trị. Đây là những điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết, hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”.

“Muốn nhận được sự tin tưởng của người học, trước hết chúng ta phải biết tự trau dồi, rèn luyện bản thân, từ trình độ chuyên môn đến cách ứng xử. Khi thống nhất được tác phong, tư tưởng và nhận thức, chúng ta mới có thể đi xa và phát triển bền vững…”, thầy Hồng nhận định.

Tại buổi tập huấn, cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thẳng thắng chia sẻ các vấn đề về nội quy lao động, văn hóa làm việc và định hướng công tác truyền thông, tuyển sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023. Theo đó, cô Cao Thị Hòa đặc biệt nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác truyền thông – tuyển sinh – công tác sinh viên – hành chính trị sự, nhân sự trong việc phát triển thương hiệu của Nhà trường.

Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng thuyết trình chuyên đề “Một số vấn đề về nội quy lao động, văn hóa làm việc và định hướng công tác truyền thông, tuyển sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023”

Đặc biệt, cô Cao Thị Hòa chỉ đạo toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hành tiết kiệm, tránh thất thoát – lãng phí trong công tác giảng dạy, tuyển dụng nhân sự và sử dụng tài sản chung của Nhà trường.

“Nếu chúng ta cùng đồng lòng, cùng nhất trí, không có gì chúng ta không làm được”, cô Hòa nhấn mạnh.

TS. Lê Thị Thanh Hương thuyết trình trong lễ tập huấn. 

Với chuyên đề Một số vấn đề cốt yếu trong công tác quản lý đào tạo năm học mới, TS. Lê Thị Thanh Hương – Phó Hiệu trưởng đã tổng kết công tác đào tạo năm học 2021 – 2022; đồng thời đưa ra công tác trọng tâm trong năm học 2022 – 2023.

Thầy Đinh Quang Hùng – Phó Hiệu trường chia sẻ về mô hình đại học đổi mới sáng tạo và xếp hạng giáo dục đại học: Xu hướng ở Việt Nam và thế giới. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2022 – 2023, Đại học Đại Nam sẽ có những chiến lược phát triển để ghi tên trên bản đồ xếp hạng giáo dục đại học của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

TS. Tôn Quang Cường – Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN chia sẻ tại tuần lễ tập huấn.

Giảng viên Đại học Đại Nam trao đổi, thể hiện quan điểm về phương pháp và công nghệ dạy học 4.0.

Đặc biệt, tham gia tuần lễ tập huấn đầu năm học, cán bộ, giảng viên và công nhân viên Nhà trường còn được các chuyên gia chia sẻ về phương pháp và công nghệ dạy học 4.0; Sự học và đại học trong bối cảnh mới.

 

Ban Truyền thông