20/01/2022

692

Thư ngỏ gửi các nhà khoa học và quý độc giả của Tạp chí Khoa học Đại học Đại Nam

Kính chào các nhà khoa học và các độc giả!

Sự phát triển của một trường đại học không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo con người mà còn thể hiện ở khả năng nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ cho xã hội. Nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới được biết đến không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, mà còn là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ có uy tín.

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam.

Đối với trường Đại học Đại Nam, sau 14 năm thành lập và phát triển, đến nay, nhà trường đã từng bước định vị mình trên bản đồ đại học Việt Nam với 04 khối ngành đào tạo chính gồm: (1) Khối Kinh tế; (2) Khối Sức khỏe; (3) Khối Xã hội - Nhân văn; (4) Khối Kỹ thuật - Công nghệ. Để hỗ trợ công tác đào tạo, lan tỏa tri thức mới và hướng tới hội nhập quốc tế, chúng tôi vui mừng công bố tới quý độc giả và các nhà khoa học trong và ngoài nước về sự ra đời của Tạp chí Khoa học Đại học Đại Nam với 04 chủ đề gồm: (1) Kinh tế - Chính trị; (2) Khoa học sức khỏe; (3) Khoa học Xã hội - Nhân văn; (4) Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ.

Mục đích hoạt động của Tạp chí là nâng cao hiệu quả của nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác đào tạo cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong và ngoài trường, thông qua việc đăng tải các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu khoa học trong tương lai. Tạp chí là diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật chuyên sâu về nghiên cứu khoa học, góp phần gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng nghiên cứu khoa học. Đồng thời, giới thiệu và phổ biến những kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động và chuyển giao ứng dụng thành tựu của các nghiên cứu khoa học.

Nguyên tắc hoạt động của Tạp chí dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt liêm chính khoa học. Chúng tôi khẳng định với xã hội rằng, các công trình được đăng tải trên các số xuất bản của Tạp chí đều phải trải qua sự đánh giá nghiêm túc, quy trình phản biện chặt chẽ của Hội đồng phản biện và Hội đồng biên tập, tuyệt đối không chấp nhận đăng bài vì nể nang hay vì bất kỳ một lý do nào khác.

Chúng tôi luôn hoan nghênh và trân trọng sự tham gia gửi bài nghiên cứu của tất cả các nhà khoa học ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức,… ở trong và ngoài nước đến Tạp chí. Chúng tôi cam kết tôn chỉ mục đích và nguyên tắc hoạt động của Tạp chí nhằm xây dựng Tạp chí trở thành diễn đàn khoa học có uy tín trên bình diện quốc gia và quốc tế.

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam