24/08/2022

915

Thông báo về việc xóa tên sinh viên quá niên hạn đào tạo, nợ học phí năm 2022 - đợt 1

Thông báo về việc xóa tên sinh viên quá niên hạn đào tạo, nợ học phí năm 2022 - đợt 1

THÔNG BÁO

Về việc xóa tên sinh viên hết niên hạn đào tạo và thuộc diện cảnh báo học tập

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐN ngày 04/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam về việc ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 42002/QĐ-ĐN ngày 20/04/2020 của Chủ tịch Hội đồng trường về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đại Nam;

Nhà trường thông báo tới các sinh viên thuộc diện buộc thôi học do quá niên hạn đào tạo, nợ học phí (danh sách chi tiết).

Đề nghị sinh viên thuộc diện nêu trên thực hiện các bước sau:

a/ Liên hệ giáo vụ Khoa để xác nhận mình có thuộc diện nêu trên không. Nếu có sai sót phải phản hồi ngay với Khoa quản lý sinh viên.

b/ Đối với sinh viên muốn trả nợ môn, phải làm bản cam kết về lộ trình đăng ký trả nợ học phần, học tập nghiêm túc qua điểm danh của giảng viên, hoàn thành nghĩa vụ học phí. Trong đơn trình bày lộ trình học và tốt nghiệp như thế nào? Có xác nhận của phụ huynh về việc theo dõi, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc các điều đã cam kết.

- Thời hạn nộp bản cam kết chậm nhất 17h00’, ngày 31/8/2022.

d/ Sau thời gian trên, Trường tiến hành xoá tên các sinh viên thuộc danh sách trên không có đơn và phản hồi về Khoa quản lý sinh viên. Mọi thắc mắc, thông tin chưa rõ ràng, sinh viên liên hệ Khoa quản lý sinh viên hoặc phòng Đào tạo tại số 01 phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội – SĐT: 0243 5577799 – số máy lẻ 237 để được giải đáp.

Trân trọng!