17/09/2021

937

Quyết định 91604 - Ban hành quy định về việc học, kiểm tra và công nhận chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ áp dụng cho người học trình độ đại học, thạc sĩ

Xem chi tiết Quyết định ban hành quy định về việc học, kiểm tra và công nhận chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ áp dụng cho người học trình độ đại học, thạc sĩ: TẠI ĐÂY