05/10/2021

1330

Quyết định ban hành mức thu kinh phí đào tạo, lệ phí và các khoản thu khác từ năm học 2021-2022

Quyết định ban hành mức thu kinh phí đào tạo, lệ phí và các khoản thu khác từ năm học 2021-2022

Xem chi tiết Quyết định tại đây