28/08/2022

801

Công khai báo cáo Tự đánh giá các Chương trình đào tạo đại học năm 2022

Thực hiện Kế hoạch đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đại học năm 2022 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đại Nam công bố công khai Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học đến các bên liên quan trong và ngoài Trường Đại học Đại Nam.

Việc công khai dự thảo các Báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận Báo cáo Tự đánh giá một cách chính thức và giúp Hội đồng Tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá, sẵn sàng cho việc đánh giá chất lượng năm 2022.

Các chương trình bao gồm: Dược học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh.

Thời gian đóng góp ý kiến của các bên liên quan bắt đầu từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 27/9/2022.

Các góp ý xin gửi về: Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đại Nam

- Phòng Đảm bảo chất lượng, T4 Nhà GĐ1 (Số 1 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội)

- E-mail: dambaochatluong@dainam.edu.vn

Hội đồng Tự đánh giá các Chương trình đào tạo đại học và Trường Đại học Đại Nam trân trọng tất cả sự đóng góp của Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Trân trọng cám ơn./.

Danh mục Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo:

Stt Tên chương trình Báo cáo tự đánh giá
1 Dược học  Báo cáo TĐG CTĐT Dược học
2 Ngôn ngữ Anh Báo cáo TĐG CTĐT Ngôn ngữ Anh
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Báo cáo TĐG CTĐT Du lịch
4 Quản trị kinh doanh Báo cáo TĐG CTĐT QTKD