12/12/2019

1100

Đại học Đại Nam hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam

Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam là ngày tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ. Nhằm hưởng ứng ngày này, hàng loạt các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Đại Nam diễn ra.
Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam là ngày tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ. Nhằm hưởng ứng ngày này, hàng loạt các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Đại Nam diễn ra.
STT Hoạt động Nghiên cứu khoa học tháng 5/2019 Thời gian
  1.  
Hội nghị NCKH sinh viên khoa Kế toán 10/05/2019
  1.  
Hội nghị NCKH sinh viên khoa Công nghệ thông tin 16/05/2019
  1.  
Hội nghị khoa học tuổi trẻ ngành Dược lần thứ 2 17/05/2019
  1.  
Hội nghị NCKH sinh viên khoa Quan hệ công chúng 20/05/2019
  1.  
Hội nghị NCKH khoa Xây dựng & Kiến trúc 22/05/2019
  1.  
Hội nghị NCKH sinh viên khoa Ngoại ngữ 23/05/2019
  1.  
Hội nghị NCKH sinh viên khoa Quản trị kinh doanh 28/05/2019
  1.  
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm dạy ngoại  ngữ 31/05/2019

Kính mời Quý Thầy/ Cô, các em sinh viên cùng tham gia và chia sẻ thông tin.!