05/04/2016

40727

Các thỏa thuận hợp tác quốc tế của trường đại học Đại Nam

CÁC THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Thời gian

Thỏa thuận

01/2010

Thỏa thuận về hợp tác song phương giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hà Lan

03/2010

Ghi nhớ giữa trường Đại học Đại Nam và trường Đại học Chung Yuan Christian, Đài Loan

04/2010

Ghi nhớ giữa Trường Đại học Suwan và trường Đại học Đại Nam

05/2010

Thỏa thuận việc Đại học Đại Nam Việt Nam đưa sinh viên tới học tập tại Đại học Triều Dương, Đài Loan

05/2010

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Ming Chuan, Taiwan

05/2010

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan

05/2010

Thỏa thuận Bảo trợ ký kết với Bộ trưởng Tuyển dụng, Đào tạo và quan hệ công nghiệp bang Nam Úc giữa Công ty TNHH Humanagement và Trường Đại học Đại Nam

06/2010

Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Đại Nam và Gestion Educativa Consultores S.L.Madrid, Tây Ban Nha

08/2011

Thỏa thuận về hợp tác giữa Trường Đại học Đại Nam với Trường Đại học Almeria, Tây Ban Nha

10/2011

Thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học kinh doanh Dynamic, Nhật Bản

08/2015

Thỏa thuận về hợp tác tổ chức hội thảo quốc tế AP16 Việt Nam giữa Trường Đại học Đại Nam và Học viện SDMIMD Ấn Độ và Tạp chí Kinh doanh Toàn cầu

08/2015

Thỏa thuận hợp tác Nam giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Quốc tế Daffodil, Bangladesh

09/2015

Thỏa thuận về hợp tác học thuật và trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài Loan

09/2015

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học HELP, Malaysia

01/2016

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Giao thông Kuala Lumpur, Malaysia

03/2016

Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Đại Nam và Trường Ngôn ngữ Osaka Minami, Nhật Bản

03/2016

Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Đại Nam và Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN), Nhật Bản

04/2016

Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Đại Nam và Công ty TNHH Nghiên cứu & Tư vấn BIOCORE, Anh Quốc