Ngày hội sách Đại học Đại Nam 2024 - cuộc thi TED Talk

Tất cả Sự kiện

Ngày hội sách Đại học Đại Nam 2024 - cuộc thi TED Talk "Sinh viên Đại Nam: Tiếng nói của tương lai"

Tổ chức bởi: Đại học Đại Nam

Chi tiết Sự kiện:

Chỉnh sửa ngày 21/07/2024