Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và Đại nhạc hội chào Tân sinh viên K16

Tất cả Sự kiện

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và Đại nhạc hội chào Tân sinh viên K16

Tổ chức bởi: Đại học Đại Nam

Chi tiết Sự kiện:

Chỉnh sửa ngày 26/09/2022