Lễ công bố hợp tác đào tạo nhân lực ngành chíp bán dẫn của trường Đại học Đại Nam với các trường Đại học công nghệ Đài Loan

Tất cả Sự kiện

Lễ công bố hợp tác đào tạo nhân lực ngành chíp bán dẫn của trường Đại học Đại Nam với các trường Đại học công nghệ Đài Loan

Tổ chức bởi: Đại học Đại Nam

Chi tiết Sự kiện:

Chỉnh sửa ngày 05/02/2024