Lễ cắt băng khánh thành văn phòng đại diện Bộ Giáo dục Đài Loan Việt Nam, chương trình khuyến khích sinh viên quốc tế đến Đài Loan học tập và ở lại làm việc của Bộ Giáo dục Đài Loan

Tất cả Sự kiện

Lễ cắt băng khánh thành văn phòng đại diện Bộ Giáo dục Đài Loan Việt Nam, chương trình khuyến khích sinh viên quốc tế đến Đài Loan học tập và ở lại làm việc của Bộ Giáo dục Đài Loan

Tổ chức bởi: Đại học Đại Nam

Chi tiết Sự kiện:

Chỉnh sửa ngày 20/07/2024