Hội thảo nâng cao năng lực giảng viên về giáo dục và hợp tác liên ngành trong đào tạo sinh viên khối ngành Sức khỏe

Tất cả Sự kiện

Hội thảo nâng cao năng lực giảng viên về giáo dục và hợp tác liên ngành trong đào tạo sinh viên khối ngành Sức khỏe

Tổ chức bởi: Đại học Đại Nam

Chi tiết Sự kiện:

Chỉnh sửa ngày 21/07/2024