Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội

Tất cả Sự kiện

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội "Social Innovation Lauch 2024"

Tổ chức bởi: Đại học Đại Nam

Chi tiết Sự kiện:

Chỉnh sửa ngày 24/07/2024