Chương trình Huấn luyện Kỹ năng mềm nâng cao

Tất cả Sự kiện

Chương trình Huấn luyện Kỹ năng mềm nâng cao "Trí tuệ Đại Nam"

Tổ chức bởi: Khoa Đào tạo và Phát triển kỹ năng mềm

Chi tiết Sự kiện:

Chỉnh sửa ngày 16/05/2023