26/02/2016

7109

Giới thiệu Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển có chức năng tham mưu tham vấn, hỗ trợ Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu trên hai lĩnh vực: tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hợp tác phát triển trong nước và quốc tế.

1. Thành phần nhân sự của Phòng

  ThS. Lê Thị Mai Phương

  Trưởng phòng QLKH&HTPT

   Điện thoại: 0243.029.54.99 (238)

   Email: international@dainam.edu.vn

   ThS. Phạm Thị Thu Hiền

    Phó Trưởng phòng QLKH&HTPT

    Điện thoại: 0243.029.54.99 (238)

    Email: qlkh.htpt@dainam.edu.vn

    Nguyễn Thị Phương Anh

    Chuyên viên Phòng QLKH&HTPT

    Điện thoại: 0243.029.54.99 (238)

    Email: international@dainam.edu.vn

2. Chức năng nhiệm vụ của phòng QLKH&HTPT

 A. CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển có chức năng tham mưu tham vấn, hỗ trợ Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu trên hai lĩnh vực: tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hợp tác phát triển trong nước và quốc tế.

B. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ Quản lý khoa học

1.1. Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học

- Đầu mối xây dựng các Chương trình nghiên cứu, Kế hoạch quản lý khoa học (QLKH) (dài hạn, trung hạn, hàng năm) của Nhà trường (bao gồm các chương trình nghiên cứu/ hệ thống đề tài/đề án NCKH, các dự án đầu tư về khoa học công nghệ, tổ chức các Hội nghị/Hội thảo khoa học và các hoạt động khác có liên quan đến NCKH của CBGV, SV);

- Đầu mối tổ chức tập huấn về công tác QLKH; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học; tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề khoa học trong đội ngũ cán bộ, sinh viên Nhà trường;

- Tham mưu và xây dựng các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược...), công tác quản lý khoa học;

- Thực hiện các thủ tục để thẩm định/xét duyệt/nghiệm thu/đánh giá các báo cáo, đề tài/ đề án/dự án NCKH (đề tài/đề án/dự án cấp cơ sở và đề tài/đề án) theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ QLKH;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý;

- Tiếp nhận, thẩm định tư liệu/sản phẩm NCKH của Nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH;

- Chủ trì/phối hợp tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên;

- Phối hợp với các Khoa đề xuất cơ chế phát triển nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các sản phẩm NCKH đặc trưng của từng đơn vị;

- Phối hợp với công tác hợp tác phát triển và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình NCKH với nước ngoài;

- Giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường, BGH trong việc xét thưởng các công trình NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

1.2. Ứng dụng công tác Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Đại Nam

- Trình Chủ tịch Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu về quy hoạch; các chương trình, kế hoạch dài hạn (05 năm và hàng năm), các dự án của công tác nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng;

- Đấu mối tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Quản trị Kinh doanh; Tài chính Ngân hàng; Kế toán;

- Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến đào tạo kỹ năng thực hành do Chủ tịch HĐT giao;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu và triển khai sản xuất thử, tư vấn, dịch vụ khoa học và ứng dụng công nghệ.

2. Nhiệm vụ Hợp tác phát triển

- Hỗ trợ, phối hợp với ban quản trị website để đăng bài trên trang website tiếng Việt và tiếng Anh của Nhà trường;

- Xây dựng và trình HĐT, BGH phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển công tác hợp tác trong nước và quốc tế;

- Chuẩn bị đề án, văn bản thỏa thuận hợp tác với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, công ty trong nước và nước ngoài;

- Phối hợp với phòng Hành chính quản trị làm thủ tục hành chính và quản lý hoạt động của đoàn vào, đoàn ra;

- Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách đến làm việc với lãnh đạo trường và các Khoa chuyên môn về quan hệ, hợp tác trong nước - quốc tế; đầu tư trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng và trình HĐT, BGH phê duyệt kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế do Nhà trường, các Khoa chuyên môn chủ trì để nâng cao năng lực của cán bộ khoa học kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm. Theo dõi, đánh giá kết quả các hội nghị, hội thảo;

- Tổ chức và làm đầu mối liên lạc chính cho các cán bộ KHKT tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để các cán bộ nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại, nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Tư vấn cho giảng viên, cán bộ và sinh viên có mong muốn làm việc, học tập trao đổi ở nước ngoài;

- Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra thực hiện các biên bản đã ký kết hợp tác với đối tác trong nước và nước ngoài.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

Trường Đại học Đại Nam

Số 1 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0243.029.54.99 máy lẻ 238

Email: qlkh.htpt@dainam.edu.vn 

            international@dainam.edu.vn