30/07/2021

3536

Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi giảng viên. Bởi lẽ, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ giúp giảng viên cập nhật, tìm tòi, khám phá thêm nhiều tri thức mới. Từ đó, giảng viên sẽ có thêm nhiều tư liệu để bổ sung kiến thức chuyên môn vào bài giảng của mình.

Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, những năm gần đây Đại học Đại Nam đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, với nhiều đề tài nghiên cứu được thực hiện và nhiều công trình khoa học được công bố. Năm học, 2020-2021 khoa Quản trị kinh doanh đăng ký ba đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Ngày 30/6/2021, nhóm nghiên cứu do Ths Dương Minh Tú làm chủ nhiệm đề tài đã tiến hành báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số nhân tố tác động đến hiệu quả công việc của giảng viên đại học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội”

TS Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch hội đồng nghiệm thu phát biểu khai mạc

Hội đồng nghiệm thu đề tài là các nhà khoa học trong vào ngoài trường, bao gồm: Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh- Chủ tịch Hội đồng; Giảng viên cao cấp – Tiến sĩ Vũ Quang (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) – Phản biện 1; Tiến sĩ Vương Thị Thanh Trì (Trường Đại học Thăng Long) – Phản biện 2; Tiễn sĩ Nguyễn Thị Lan Hương (Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN) - Ủy viên; Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hiền (ĐH Đại Nam) – Thư ký Hội đồng.

          

Thạc sĩ Dương Minh Tú - Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh báo cáo đề tài trước hội đồng.

Thạc sĩ Dương Minh Tú – chủ nhiệm đề tài, thay mặt cho các thành viên trong nhóm bao gồm: TS Trương Đức Thao, Ths Phan Thị Thùy. Ths Vũ Ngọc Thắng trình bày khái quát quá trình thực hiện đề tài. 

Tiếp đó, nhóm nghiên cứu trình bày nội chính của của đề tài bao gồm ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hiệu quả công việc của người lao động nói chung và của giảng viên đại học nói riêng. Trên cơ sở đó, nhóm chỉ ra có 05 nhân tố tác động tới hiệu quả công việc của giảng viên đại học bao gồm: Sự hài lòng với công việc, sự căng thẳng công việc, sự cam kết với công việc, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và sự hỗ trợ của người quản lý. Nội dung thứ hai, nhóm đã tiến hành thu thập dữ liệu và xử lý trên phần mềm SPSS20 để chỉ ra thực trạng và mức độ tác động của từng nhân tố tới hiệu quả công việc của giảng viên đại học ngoài công lập. Nội dung thứ ba, nhóm căn cứ vào thực trạng đã phân tích đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công việc của giảng viên.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đưa ra những nhận xét, đóng góp và các ý kiến phản biện. Theo đó, hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài bởi hướng nghiên cứu thực tiễn, kết cấu chặt chẽ, nội dung đảm bảo tính khoa học. Tuy nhiên, hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài để nhóm tiếp tục hoàn thiện và có thể nâng cấp đề và mở rộng quy mô nghiên cứu.

Kết luận buổi nghiệm thu đề tài, TS Nguyễn Việt Anh thay mặt cho hội đồng nghiệm thu tổng kết và công bố điểm của hội đồng nghiệm thu. Theo đó, các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt yêu cầu với số điểm trung bình là 86, xếp loại tốt.

Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng nghiệm thu đề tài

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH