08/05/2021

24600

"Giải mã" 100% sinh viên khoa Quản trị kinh doanh DNU có việc làm đúng chuyên ngành ngay khi ra trường

>>> Thông tin cơ bản về chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh xem: TẠI ĐÂY.

>>> Thông tin cơ bản về chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh Quốc tế xem: TẠI ĐÂY.