03/01/2022

1531

Trường Đại học Đại Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Tiến sĩ Quản lý kinh tế

Trường Đại học Đại Nam vừa chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế. Nhà trường sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên trong năm học 2021-2022.

Chia sẻ về chủ trương đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Sau gần 10 năm, Trường Đại học Đại Nam tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ, đến nay đã có 7 khóa tốt nghiệp ra trường. Với định hướng phát triển lâu dài, tập trung đào tạo chuyên sâu, cao cấp, đáp ứng nhu cầu của người học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, Đại học Đại Nam đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

Trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt, ngày 30/12/2021, Trường Đại học Đại Nam chính thức được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế, mã số 9310110.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của nhà trường về năng lực và chất lượng đào tạo.

Theo đó, Trường Đại học Đại Nam sẽ chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế đầu tiên trong năm học 2021-2022.

Ban Truyền thông