11/05/2020

889

Thông báo tuyển dụng Trưởng bộ môn, giảng viên khoa Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản)

Đại học Đại Nam có nhu cầu tuyển dụng 01 Trưởng bộ môn Tiếng Nhật, 01 giảng viên Khoa Đông phương học có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Nhật.