07/01/2021

123

Thông báo tuyển dụng Giảng viên bộ môn Giáo dục quốc phòng và An ninh

Trường Đại học Đại Nam có nhu cầu tuyển dụng 01 giảng viên có trình độ Cử nhân hoặc thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục quốc phòng và An ninh.