04/08/2020

510

Thông báo: Lịch thi kết thúc học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Đại học chính quy (Lần 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 71901/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

Ngày 19 tháng 07 năm 2020

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II (Lần 2)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 • Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 – 2020; 2020 – 2021
 • Căn cứ Thời khóa biểu K 10, 11, 12 , 13
 • Căn cứ tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ II lần 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

  • Thời gian: Tuần 50, 51 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

(Từ ngày 03 tháng 08 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 08 năm 2020)

  • Địa điểm: Thi theo địa điểm học

TT

KHÓA

CHUYÊN  NGÀNH

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

CA

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

1

X+XI

Q.TRỊ DL

NV lễ tân

03/08/2020

 

Thực hành nghiệp vụ

Tại KS Lotus

2

X

LUẬT

PL về MTKD TMDT

03/08/2020

8h00

Tự luận

 

3

X

LUẬT

KN giải quyết THTCLĐ

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

4

X

LUẬT

PL bảo vệ QLNTD

07/08/2020

8h00

Tự luận

 

5

X

DƯỢC

CĐ: XD công thức, thẩm định quy trình, bao bì dược phẩm

03/08/2020

9h30

Tự luận

 

6

X

DƯỢC

Sử dụng thuốc trong điều trị

05/08/2020

9h30

Tự luận

 

7

X

DƯỢC

Độc chất và môi trường

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

8

X

DƯỢC

CĐ: Gốc tự do và các chất chống oxy hóa

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

9

X

DƯỢC

Công nghệ sản xuất dược phẩm 2

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

10

X

DƯỢC

Thực hành dược khoa 2

13/08/2020

9h30

Tự luận

 

11

X

DƯỢC

Kiểm nghiệm 2

14/08/2020

14h00

Tự luận

 

12

X+XI

DU LỊCH

TOEIC 1

04/08/2020

7h30

TNM

 

13

X+XI

DU LỊCH

Tiếng Trung P4

06/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

14

X

XÂY DỰNG

CTN và HTKTCTR

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

15

X

XÂY DỰNG

Kỹ thuật thi công 1

06/08/2020

8h00

Tự luận

 

16

X

XÂY DỰNG

Kinh tế xây dựng

11/08/2020

8h00

Tự luận

 

17

X

XÂY DỰNG

TOEIC 2

13/08/2020

7h30

TNM

 

18

X

TIẾNG ANH

TH tiếng nâng cao

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

19

X

TIẾNG ANH

LT tiếng nâng cao

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

20

XI

KẾ TOÁN

Kế toán quản trị

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

21

XI

KẾ TOÁN

Kiểm toán BCTC

06/08/2020

8h00

Tự luận

 

22

XI

KẾ TOÁN

Phân tích HĐKD

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

23

XI

KẾ TOÁN

TOEIC 1

12/08/2020

7h30

TNM

 

24

XI

KẾ TOÁN

Kế toán quốc tế

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

25

XI

QTKD

Văn hóa kinh doanh

11/08/2020

8h00

Tự luận

 

26

XI

QTKD

TOEIC 1

13/08/2020

7h30

TNM

 

27

XI

TIẾNG ANH

Kỹ năng giao tiếp TA 1

03/08/2020

8h00

Tự luận

 

28

XI

TIẾNG ANH

Dịch TATM 2

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

29

XI

TIẾNG ANH

KN nghe – nói 5

07/08/2020

7h30

Nghe – Vấn đáp

 

30

XI

TIẾNG ANH

KN đọc – viết 5

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

31

XI

TIẾNG ANH

Dịch TA tổng quát 2

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

32

XI

TIẾNG ANH

Văn hóa văn minh Anh Mỹ

13/08/2020

8h00

Tự luận

 

33

XI

TIẾNG ANH

Văn học Anh Mỹ

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

34

XI

C.NGHỆ TT

An toàn dữ liệu

11/08/2020

8h00

Tự luận

 

35

XI

C.NGHỆ TT

TOEIC 1

13/08/2020

7h30

TNM

 

36

XI

LUẬT KT

Luật môi trường

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

37

XI

LUẬT KT

Luật tài chính

06/08/2020

8h00

Tự luận

 

38

XI

LUẬT KT

Luật ngân hàng

07/08/2020

8h00

Tự luận

 

39

XI

LUẬT KT

Tâm lý học tư pháp

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

40

XI

LUẬT KT

Logic học

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

41

XI

LUẬT KT

TOEIC 1

13/08/2020

7h30

TNM

 

42

XI

LUẬT KT

Thực hành pháp luật

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

43

XI

DƯỢC

Pháp luật dược

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

44

XI

DƯỢC

Kinh doanh dược

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

45

XI

DƯỢC

Hóa dược 2

06/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

46

XI

DƯỢC

Bào chế 1

11/08/2020

8h00

Tự luận

 

47

XI

DƯỢC

Dược liệu 2

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

48

XI

DƯỢC

Dược lý

13/08/2020

8h00

Tự luận

 

49

XI

ĐD

Điều dưỡng nội khoa 2

03/08/2020

8h00

Tự luận

 

50

XI

ĐD

Điều dưỡng ngoại khoa 2

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

51

XI

ĐD

ĐD sức khỏe trẻ em 1

07/08/2020

8h00

Tự luận

 

52

XI

ĐD

ĐD sức khỏe phụ nữ 1

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

53

XI

ĐD

Điều dưỡng bệnh TN1

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

54

XI

ĐD

Điều dưỡng HSCC1

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

55

XI

TCNH

Marketing

03/08/2020

8h00

Tự luận

 

56

XI

TCNH

Thanh toán qt và tài trợ xnk

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

57

XI

TCNH

NV NHTM1

07/08/2020

8h00

Tự luận

 

58

XI

TCNH

KT ngân hàng

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

59

XI

TCNH

TT tài chính

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

60

XI

TCNH

TOEIC 1

17/08/2020

7h30

TNM

 

61

XI

XÂY DỰNG

Cơ học đất

03/08/2020

8h00

Tự luận

 

62

XI

XÂY DỰNG

TOEIC 1

05/08/2020

7h30

TNM

 

63

XI

XÂY DỰNG

Kết cấu BTCT

07/08/2020

8h00

Tự luận

 

64

XI

XÂY DỰNG

Vật liệu xây dựng

11/08/2020

8h00

Tự luận

Ghép K12

65

XI

XÂY DỰNG

Kiến trúc 2

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

66

XI

XÂY DỰNG

TOEIC 1

13/08/2020

7h30

TNM

 

67

XI

QHCC

TOEIC 1

13/08/2020

7h30

TNM

 

68

XII

KẾ TOÁN

Kinh tế vĩ mô

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

69

XII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P4

05/08/2020

7h30

TNM

 

70

XII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P4

06/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

71

XII

Q.TRỊ KD

Kế toán quản trị

04/08/2020

13h00

Tự luận

 

72

XII

Q.TRỊ KD

Tiếng Anh P4

05/08/2020

7h30

TNM

 

73

XII

Q.TRỊ KD

Tiếng Anh P4

06/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

74

XII

Q.TRỊ KD

Kinh tế vĩ mô

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

75

XII

Q.TRỊ KD

Quản trị tài chính DN

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

76

XII

TIẾNG ANH

KN Nghe – Nói 3

11/08/2020

7h30

Nghe – Vấn đáp

 

77

XII

TIẾNG ANH

KN Đọc – Viết 3

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

78

XII

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 2

13/08/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

79

XII

TIẾNG ANH

Tiếng Anh TM 1

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

80

XII

CNTT

Giải tích

11/08/2020

13h00

Tự luận

 

81

XII

CNTT

Tiếng Anh P4

12/08/2020

13h30

TNM

 

82

XII

CNTT

Tiếng Anh P4

13/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

83

XII

TCNH

Kế toán tài chính

03/08/2020

14h00

Tự luận

 

84

XII

TCNH

Kinh tế lượng

11/08/2020

14h00

Tự luận

 

85

XII

TCNH

Tài chính doanh nghiệp

12/08/2020

14h00

Tự luận

 

86

XII

TCNH

Tiếng Anh P4

13/08/2020

13h30

TNM

 

87

XII

TCNH

Tiếng Anh P4

14/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

89

XII

QTDL

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

03/08/2020

13h00

Máy

QTDL 1202+1204

90

XII

QTDL

 Luật Du lịch

04/08/2020

13h00

Tự luận

 

91

XII

QTDL

Quản trị học

05/08/2020

13h00

TNM

QTDL 1203

92

XII

QTDL

Nghiệp vụ Buồng Phòng

06/08/2020

13h00

Tự luận

Lotus

93

XII

QTDL

Nghiệp vụ Nhà hàng

07/08/2020

13h00

Tự luận

Lotus

94

XII

QTDL

Địa lý du lịch VN

10/08/2020

13h30

Tự luận

QTDL 12-03

95

XII

QTDL

Tiếng Anh P3

11/08/2020

13h30

Vấn đáp

QTDL 12-03

96

XII

QTDL

Tiếng Anh P3

12/08/2020

13h30

TNM

QTDL 12-03

97

XII

QTDL

Tiếng Anh P4

13/08/2020

13h30

TNM

 

98

XII

QTDL

Tiếng Anh P4

14/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

99

XII

XÂY DỰNG

Vật lý P2

03/08/2020

13h00

Tự luận

 

100

XII

XÂY DỰNG

Trắc địa

05/08/2020

14h00

Tự luận

 

101

XII

XÂY DỰNG

Sức bền vật liệu 2

07/08/2020

14h00

Tự luận

 

102

XII

XÂY DỰNG

Xác suất thống kê

10/08/2020

14h00

Tự luận

 

103

XII

XÂY DỰNG

Vật liệu xây dựng

12/08/2020

14h00

Tự luận

 

104

XII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P4

13/08/2020

13h30

TNM

 

105

XII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P4

14/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

106

XII

KTR

Kết cấu công trình

03/08/2020

14h00

Tự luận

 

107

XII

KTR

Kiến trúc nhà công cộng

05/08/2020

14h00

Tự luận

 

108

XII

KTR

Cấu tạo kiến trúc 1

07/08/2020

14h00

Tự luận

 

109

XII

KTR

Trắc địa

10/08/2020

14h00

Tự luận

 

110

XII

KTR

Tiếng Anh P4

12/08/2020

13h30

TNM

 

111

XII

KTR

Tiếng Anh P4

13/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

112

XII

T.TRUNG

KN Nghe – Nói 3

03/08/2020

14h00

Tự luận+TNG

 

113

XII

T.TRUNG

KN Đọc – Viết 3

05/08/2020

14h00

Tự luận+TNG

 

114

XII

T.TRUNG

Ngôn ngữ học đối chiếu

07/08/2020

14h00

Tự luận

 

115

XII

T.TRUNG

Khẩu ngữ 2

11/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

116

XII

T.TRUNG

Khẩu ngữ 3

13/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

117

XII

LUẬT KT

Luật dân sự 2

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

118

XII

LUẬT KT

Luật tố tụng hình sự

06/08/2020

13h00

Tự luận

 

119

XII

LUẬT KT

Luật tố tụng dân sự

07/08/2020

13h00

Tự luận

 

120

XII

LUẬT KT

Luật so sánh

03/08/2020

14h00

Tự luận

 

121

XII

LUẬT KT

Tiếng Anh P4

11/08/2020

13h30

TNM

 

122

XII

LUẬT KT

Tiếng Anh P4

13/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

123

XII

Đ.DƯỠNG

Dược lý

04/08/2020

13h00

Tự luận

 

124

XII

Đ.DƯỠNG

ĐD cơ sở 1

06/08/2020

8h00

Tự luận

 

125

XII

Đ.DƯỠNG

ĐD cơ sở 2

11/08/2020

8h00

Tự luận

 

126

XII

Đ.DƯỠNG

Tiếng Anh CN

13/08/2020

8h00

Tự luận

 

127

XII

Đ.DƯỠNG

Tiếng Anh CN

14/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

128

XII

QHCC

Tiếng Anh P4

13/08/2020

13h30

TNM

 

129

XII

QHCC

Tiếng Anh P4

14/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

130

XII

DƯỢC

Hóa phân tích 2

05/08/2020

9h30

Tự luận

 

131

XII

DƯỢC

Tiếng Anh 4

07/08/2020

7h30

TNM

 

132

XII

DƯỢC

Tiếng Anh 4

11/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

133

XII

DƯỢC

Hóa sinh

13/08/2020

8h00

Tự luận

 

134

XII

DƯỢC

Hóa lý

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

135

XIII

CNTT

Mạng máy tính

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

136

XIII

CNTT

Giải tích 2 P2

06/08/2020

8h00

Tự luận

 

137

XIII

CNTT

Triết

07/08/2020

7h30

TNM

 

138

XIII

CNTT

Tiếng Anh P2

10/08/2020

7h30

TNM

 

139

XIII

CNTT

Tiếng Anh P2

12/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

140

XIII

CNTT

Cơ sở lập trình

14/08/2020

8h00

Tự luận

 

141

XIII

LUẬT KT

Luật hành chính

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

142

XIII

LUẬT KT

Luật dân sự 1

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

143

XIII

LUẬT KT

Marketing

07/08/2020

8h00

Tự luận

 

144

XIII

LUẬT KT

Lý thuyết tài chính tiền tệ

10/08/2020

8h00

Tự luận

 

145

XIII

LUẬT KT

Triết

11/08/2020

07h30

TNM

 

146

XIII

LUẬT KT

Luật dân sự 2

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

147

XIII

LUẬT KT

Tiếng Anh P2

13/08/2020

7h30

TNM

 

148

XIII

LUẬT KT

Tiếng Anh P2

14/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

149

XIII

TCNH

Toán cao cấp

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

150

XIII

TCNH

Kinh tế vĩ mô

06/08/2020

8h00

Tự luận

 

151

XIII

TCNH

Triết

07/08/2020

07h30

TNM

 

152

XIII

TCNH

NLTK kinh tế

11/08/2020

8h00

Tự luận

 

153

XIII

TCNH

LT tài chính

12/08/2020

8h00

Tự luận

 

154

XIII

TCNH

Tiếng Anh P2

13/08/2020

7h30

TNM

 

155

XIII

TCNH

Tiếng Anh P2

14/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

156

XIII

KẾ TOÁN

Kinh tế vi mô

03/08/2020

07h30

TNM

 

157

XIII

KẾ TOÁN

Xác suất thống kê

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

158

XIII

KẾ TOÁN

Tin học đại cương

06/08/2020

7h30

Máy

 

159

XIII

KẾ TOÁN

Triết

07/08/2020

7h30

TNM

 

160

XIII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P2

11/08/2020

7h30

TNM

 

161

XIII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P2

13/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

162

XIII

Q.TRỊ KD

Quản trị học

04/08/2020

07h30

TNM

 

163

XIII

Q.TRỊ KD

Luật kinh tế

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

164

XIII

QTKD

Xác suất thống kê

06/08/2020

14h00

Tự luận

 

165

XIII

QTKD

Triết

11/08/2020

13h30

TNM

 

166

XIII

QTKD

Tiếng Anh P2

12/08/2020

13h30

TNM

 

167

XIII

QTKD

Tiếng Anh P2

13/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

168

XIII

QTDL

Xác suất thống kê

04/08/2020

8h00

Tự luận

Lớp 1, 2,3

170

XIII

QTDL

Tin học đại cương

05/08/2020

07h30

Máy

 

171

XIII

QTDL

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

07/08/2020

13h30

Máy

Thi cùng QTDL11, QTDL1203

172

XIII

QTDL

Tài nguyên du lịch

11/08/2020

14h00

Tự luận

 

173

XIII

QTDL

Tiếng Anh P2

12/08/2020

07h30

TNM

 

174

XIII

QTDL

Tiếng Anh P2

13/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

175

XIII

TIẾNG ANH

Pháp Triết luật đại cương

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

176

XIII

TIẾNG ANH

 

06/08/2020

14h00

TNM

 

177

XIII

TIẾNG ANH

KN Đọc – Viết 1

07/08/2020

14h00

Tự luận

 

178

XIII

TIẾNG ANH

KN Nghe – Nói 1

11/08/2020

13h30

Nghe- Vấn đáp

 

179

XIII

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 1

12/08/2020

13h30

Tự luận+TNG

 

180

XIII

T.TRUNG

Triết

04/08/2020

7h30

TNM

 

181

XIII

T.TRUNG

Tiếng TQ tổng hợp

05/08/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

182

XIII

T.TRUNG

KN Đọc – Viết 2

06/08/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

183

XIII

T.TRUNG

KN Nghe – Nói 2

10/08/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

183

XIII

T.TRUNG

Khẩu ngữ 2

11/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

184

XIII

T.TRUNG

TH văn bản Tiếng Việt

13/08/2020

8h00

Tự luận

 

185

XIII

QHCC

Tin học đại cương

10/08/2020

7h30

Máy

 

186

XIII

QHCC

Tiếng Anh P2

12/08/2020

7h30

TNM

 

187

XIII

QHCC

Tiếng Anh P2

13/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

188

XIII

Đ.DƯỠNG

Triết

03/08/2020

07h30

TNM

Lớp 1,2

189

XIII

Đ.DƯỠNG

Sinh học di truyền

04/08/2020

8h00

Tự luận

Lớp 1,2

190

XIII

Đ.DƯỠNG

Mô phôi

05/08/2020

8h00

Tự luận

Lớp 1,2

191

XIII

Đ.DƯỠNG

Tiếng Anh P2

06/08/2020

13h30

TNM

 

192

XIII

Đ.DƯỠNG

Tiếng Anh P2

07/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

193

XIII

Đ.DƯỠNG

Giải phẫu

11/08/2020

14h00

Tự luận

 

194

XIII

Đ.DƯỠNG

Sinh lý học

13/08/2020

14h00

Tự luận

 

195

XIII

XÂY DỰNG

Đại số

04/08/2020

8h00

Tự luận

 

196

XIII

XÂY DỰNG

Vật lý P2

05/08/2020

8h00

Tự luận

 

197

XIII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P2

06/08/2020

13h30

TNM

 

198

XIII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P2

07/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

199

XIII

XÂY DỰNG

Cơ học cơ sở 1

10/08/2020

14h00

Tự luận

 

200

XIII

XÂY DỰNG

Giải tích 1

12/08/2020

14h00

Tự luận

 

201

XIII

XÂY DỰNG

Vẽ kỹ thuật 1

14/08/2020

14h00

Tự luận

 

202

XIII

KTRÚC

Tiếng Anh P2

03/08/2020

13h30

TNM

 

203

XIII

KTRÚC

Tiếng Anh P2

10/08/2020

13h30

Vấn đáp

 

204

XIII

KTRÚC

Vẽ kỹ thuật

11/08/2020

13h30

Máy

 

205

XIII

KTRÚC

Giải tích 1

12/08/2020

14h00

Tự luận

 

206

XIII

KTRÚC

Kiến trúc nhà ở

13/08/2020

14h00

Tự luận

 

207

XIII

DƯỢC

Triết

03/08/2020

7h30

TN máy

 

208

XIII

DƯỢC

Tin học đại cương

05/08/2020

7h30

Máy

 

209

XIII

DƯỢC

Tiếng Anh 2

07/08/2020

7h30

TNM

 

210

XIII

DƯỢC

Tiếng Anh 2

10/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

211

XIII

DƯỢC

Thực vật

12/08/2020

7h30

Vấn đáp

 

212

XIII

DƯỢC

Hóa ĐC Vô cơ

14/08/2020

7h30

Tự luận

 

 

 • Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo Phú Lãm và xem tại bảng tin 56 Vũ Trọng Phụng (học tại cơ sở nào xem bảng tin cơ sở đó). Hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.
 • Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 không được dự thi.

 

Nơi gửi:

 • Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
 • Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
 • Các khoa (Để thực hiện)
 • PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
 • Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
 • Phòng Tài vụ (Để biết)
 • Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
 • Lưu ĐT, HCQT

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

  Lương Cao Đông