27/10/2020

62

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông