26/03/2020

66

Sinh viên, học viên ĐH Đại Nam tiếp tục nghỉ học chờ thông báo mới

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước; để đảm bảo an toàn tối đa cho cán bộ giảng viên và sinh viên trước dịch bệnh Covid-19; Ban giám hiệu Trường Đại học Đại Nam thông báo toàn thể học viên, sinh viên các hệ đào tạo của Trường tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này các lớp sinh viên hệ chính quy tiếp tục học tập trực tuyến theo kế hoạch số 21704/KH-ĐN ngày 17/2/2020. Các Khoa phụ trách học phần tổ chức các lớp học trực tuyến, giao tài liệu học tập, bài tập và câu hỏi ôn tập….đảm bảo 100% sinh viên tham gia học tập theo hướng dẫn.

Phòng quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo tới tất cả các đơn vị, học viên, sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng!

Trường ĐH Đại Nam